Yksilökuntoutus ja Ryhmäterapiat

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksi tärkeä osa-alue on fysioterapia. Fysioterapian tavoitteena on parantaa kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä ja edesauttaa näin itsenäistä selvitymistä arkielämässä.

Meillä fysioterapia toteutetaan yksilöllisesti ohjattuna avoterapiana hoitolaitoksessamme tai tarvittaessa kotikäyntinä. Fysioterapian sisältö määräytyy aina kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden mukaan ja sen toteutusmuoto perustuu ajantasaiseen tutkimustietoon ja hyväksi koettuihin käytänteisiin. Pääosin vaativa lääkinnällinen kuntouttava fysioterapia on harjoitteluterapiaa, jossa hyödynnämme monipuolisesti käytössämme olevaa harjoitus- ja kuntosalivälineistöä.

Ennen fysioterapian aloittamista terapian tavoitteet sovitaan yhteistyössä kuntoutujan sekä tarpeen mukaan myös kuntoutujan omaisten kanssa. Fysioterapian edetessä terapian sisältö perustuu kuntoutujan toimintakyvyn jatkuvaan arviointiin. Fysioterapeutti asiantuntijana vastaa terapian laadusta. Kuntoutujasta tehdään vuoden välein palaute, jossa arvioidaan terapian vaikuttavuutta ja tarkastetaan tavoitteita. Fysioterapian vaikuttavuuden arvioinnin välineenä käytämme yleisesti hyväksyttyjä ja standardoituja mittareita.

Tervetuloa tutustumaan meihin ja tiloihimme!

Kelan ryhmäterapiat niin nuorille kuin aikuisillekin alkavat syys-lokakuussa 2019.

Ryhmät alkavat syksyllä 2019 ja kokoontumisia on kerran viikossa. Ryhmätapaamisia on 15-20 kertaa, jotka jakaantuvat syksy ja kevät ajalle. Ryhmät ovat avoinna myös muiden maksajatahojen kuntoutujille.

Ryhmistä vastaava fysioterapeutti: Haverinen Marjaana

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: info(at)espoonkeskuksenfysioterapia.fi

Tutustu terapiaryhmiin

Kipuryhmä työikäisille

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian ryhmä soveltuu työikäisille aikuisille, joilla on erilaisia pitkittyneitä kiputiloja sekä siihen liittyviä liitännäisoireita kuten ahdistuneisuutta, masennusta, stressioireita tai haasteita jaksamiseen liittyen.

Fysioterapiaryhmä toteutetaan turvallisessa ja hyväksyvässä pienryhmässä (3-5 kuntoutujaa), joka alkaa ja päättyy yksilötapaamiseen. Kuntoutuja asettaa itselleen tavoitteen ryhmään osallistumiselle ja sen toteutumista seuramaan kuntoutuksen aikana. Kipuryhmässä kuntoutujilla on mahdollisuus löytää omasta kehostaan voimavaroja kivun tilalle. Pitkittyneissä kiputiloissa kyky havaita kehon tuntemuksia on usein vähentynyt kivun vallatessa tilaa kehosta ja mielestä. Fysioterapian pienryhmä mahdollistaa kehon tarjoamien lääkkeettömien kivunhallintakeinojen harjoittelun, uusien toimintamallien omaksumisen arjen toimintakyvyn ja elämänlaadun parantumiseksi. Pienryhmä antaa mahdollisuuden oivaltaa oman kehon toimintaa sekä kehon ja mielen yhteyttä toisiinsa.

kipuryhmä
fysioterapia nuoret

Keho voimavarana nuorille

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian ryhmä soveltuu 14-17v. nuorille, joilla on erilaisia mahdollisesti jo pitkittyneitä kiputiloja, psykosomaattista oireilua ja/tai ahdistuneisuuden, stressioireiden tai jaksamisen liittyviä haasteita.

Fysioterapiaryhmä toteutetaan turvallisessa ja hyväksyvässä pienryhmässä( 2-4 kuntoutujaa) , joka alkaa ja päättyy yksilötapaamiseen. Kuntoutuja asettaa itselleen tavoitteen ryhmään osallistumiselle ja sen toteutumista seuramaan kuntoutuksen aikana. Fysioterapian pienryhmä mahdollistaa uusien toimintamallien harjoittelun ja omaksumisen, jotta kivun ja siihen mahdollisesti liittyvien liitännäisoireiden haitta arjen toimintakyvylle vähenee ja nuoren elämänlaatu paranee. Pienryhmä antaa nuorelle mahdollisuuden oivaltaa oman kehon toimintaa sekä kehon ja mielen yhteyttä toisiinsa.

Nuori saa mahdollisuuden lisätä kykyä hahmottaa omaa kehoa ja oppia hyödyntämään sen mahdollisuuksia arjen toimintakyvyn edistämiseksi. Tämä ryhmä on mahdollisuus ottaa askel kohti fyysistä aktiivisuutta ja nauttia kehon tuottamasta liikkeestä.

Uniryhmä

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian ryhmä soveltuu työikäisille aikuisille, joilla on univaikeuksia tai haasteita arjen jaksamisen kanssa.

Fysioterapiaryhmä toteutetaan turvallisessa ja hyväksyvässä pienryhmässä( 3- 5 kuntoutujaa) , joka alkaa ja päättyy yksilötapaamiseen. Kuntoutuja asettaa itselleen tavoitteen ryhmään osallistumiselle ja sen toteutumista seuramaan kuntoutuksen aikana. Uniryhmässä on mahdollista oppia tunnistamaan oman kehon vireystilaa ja sen vaikutusta uneen ja unenlaatuun. Ryhmässä tavoitteiden mukaisesti kuntoutujilla on mahdollisuus oppia säätelemään omaa vireystilaansa, jotta unenlaatu paranee ja arjen toimintakyky edistyy. Kehollisten harjoitteiden kautta on mahdollista oppia rauhoittamaan kehomieltään, jolla on positiivinen vaikutus unenlaadun parantumiseen.

Fysioterapian pienryhmä mahdollistaa kehon tarjoamien lääkkeettömien unenlaatua parantavien keinojen harjoittelun, uusien toimintamallien omaksumisen arjen toimintakyvyn ja elämänlaadun parantumiseksi. Pienryhmä antaa mahdollisuuden oivaltaa oman kehon toimintaa, kehon ja mielen yhteyttä toisiinsa ja näiden vaikutusta uneen.

uniryhmä