Fysioterapialla pyrimme parantamaan ja ylläpitämään asiakkaiden terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Fysioterapia toteutetaan lääkärin lähetteen ja fysioterapeuttisen alkututkimuksen pohjalta laadittavan yksilöllisen terapiasuunnitelman mukaan. Fysioterapiasuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kanssa hänen voimavaransa, tarpeensa ja toiveensa sekä elämäntilanteensa huomioonottaen. Terapiaprosessin aikana suunnitelmaa arvioidaan jatkuvasti terapian vaikuttavuuden varmistamiseksi. Asiakkaan terveydentilassa tapahtuvan muutoksen seurannassa käytetään samoja mittareita koko hoitojakson ajan.

Fysioterapian menetelmiä ovat mm. terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä ohjaus ja neuvonta. Tavoitteenamme on laadukas vaikuttava terapia ja onnistunut hoitokokemus.

Fysioterapeuttisen tutkiminen ja arviointi

Fysioterapeuttisen tutkimisen ja arvioinnin avulla selvitetään asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä toimintarajoitteita ja määritetään fysioterapian tarve ja mahdollisuudet. Tutkimiseen ja arviointiin kuuluvat fyysisen suorituskyvyn mittaaminen ja arviointi, asennon ja liikkumisen arviointi sekä asiakkaan kokeman kivun tunnistaminen ja arviointi toimintakyvyn ja elämänlaadun kannalta. Arvioinnissa otetaan huomioon myös asiakkaan oma näkemys ja odotukset sekä ympäristötekijöiden vaikutukset.

Fysioterapeuttinen tutkimus voi liittyä fysioterapian suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan, vaikutusten arviointiin tai konsultaatioon. Arviointimenetelminä ovat mm. haastattelu, havainnointi, palpointi ja muu manuaalinen tutkiminen, erilaiset testaukset ja mittaukset sekä lomakekyselyt.

 

Manuaalinen terapia

Manuaalisessa terapiassa tutkitaan asiakkaan fyysistä suorituskykyä, hermo-, lihas- ja niveltoimintoja sekä poistetaan ja ennaltaehkäistään tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteita. Tavoitteena on kivun lievittäminen, fyysiseen suorituskykyyn ja nivelten toimintaan vaikuttaminen sekä neuraalikudoksen ja lihasten toiminnan normalisointi.

Manuaalisen terapian menetelmiä ovat pehmytkudosten käsittelyt, nivelten mobilisointi, stabilointi ja manipulointi sekä avustettu terapeuttinen hajoittelu.

Pehmytosakäsittely

Pehmytosakäsittelyillä tarkoitetaan lihasten ja niihin liittyvien rakenteiden käsittelyä. Tyypillisimpiä pehmytosakäsittelyjä ovat hieronta, neuraalikudoksen mobilisointi ja Lymfaterapia. Neuraalikudoksen mobilisoinnissa vaikutetaan hermokudoksen dynamiikkaan liikuntaelimistön kivuttomien liikkeiden ja asentojen mahdollistamiseksi.

Nivelen mobilisointi ja stabilointi

Nivelen mobilisoinnissa liikelaajuuksia lisätään venyttämällä niveltä ympäröiviä kudoksia kivun sallimissa rajoissa. Stabilointia käytetetään esimerkiksi yliliikkuvan nivelen ja sitä ympäröivien kudosten optimaalisen toiminnan palauttamiseen.

Fysikaalinen terapia

Fysikaaliset hoidot lievittävät kipua kudosten verenkiertoa ja aineenvaihduntaa parantamalla. Hoidoilla voidaan rentouttaa lihasjännityksiä ja vähentää turvotusta sekä parantaa ja lisätä lihashermokudoksen toimintaa ja pehmytkudosten, kuten nivelsiteiden ja jänteiden, elastisuutta.

Fysikaalisina hoitoina käytämme:

  • Syvälämpöhoidot
  • Sähköhoidot
  • Sähköärsytys- ja sähkökipuhoitoja
  • Vetohoitoa
  • Pintalämpöhoidot
  • Kylmähoidot

Syvälämpö- ja sähköhoitoja voidaan antaa myös yhdistelmähoitoina.

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttinen harjoittelu on asiakkaan kuntouttamista aktiivisilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Terapeuttisella harjoittelulla vaikutetaan asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin, kipuun, kehon hallintaan ja sen toimintamahdollisuuksien ja -rajoitteiden tiedostamiseen.

Fysioterapeutti ohjaa harjoittelua yksilöllisesti. Harjoitteilla kehitetään terapian tavoitteista riippuen esim. hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa- tai kestävyyttä, nivelten liikkuvuutta tai motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapainon hallintaa. Harjoittelun tukena käytetään erilaisia laitteita ja välineitä.

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta

Terapeuttinen harjoittelu on asiakkaan kuntouttamista aktiivisilla ja toiminnallisilla menetelmillä. Terapeuttisella harjoittelulla vaikutetaan asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin, kipuun, kehon hallintaan ja sen toimintamahdollisuuksien ja -rajoitteiden tiedostamiseen.

Fysioterapeutti ohjaa harjoittelua yksilöllisesti. Harjoitteilla kehitetään terapian tavoitteista riippuen esim. hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa- tai kestävyyttä, nivelten liikkuvuutta tai motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapainon hallintaa. Harjoittelun tukena käytetään erilaisia laitteita ja välineitä.

Varaa aikasi fysioterapiaan sähköisen ajanvarauksemme kautta tai puhelimitse numerossa 09 859 6897

sähköinen ajanvaraus